Rezerwacja wizyty

Miejsce i termin
PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
Wrzesień 2020
RANO
PO POŁUDNIU
WIECZOREM
20.09.2020
RANO
PO POŁUDNIU
WIECZOREM
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz przyjść na wizytę bez rezerwacji.

Administratorem danych osobowych jest Provalliance Poland sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, tel. 22 870 05 20, kontakt@provalliance.com.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,z którym można kontaktować się pod adresem kontakt@provalliance.com.pl

Dane będą przetwarzane w celu rezerwacji wizyty i w związku z realizacją usługi.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie.

Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.